Ba Bể bầu kiện toàn chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngày 9/9/2013 BCH Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã tổ chức phiên họp bất thường bầu kiện toàn chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Sơn, ủy viên BTV tỉnh ủy – Trưởng BTC tỉnh ủy.

       Trong thời gian qua, thực hiện Kết luận số 24 – KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý; Kế hoạch số 88 – KH /TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2013 – 2015. 

       Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và quy hoạch cán bộ, quy hoạch chức danh Bí thư huyện ủy Ba Bể, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thường vụ huyện ủy Ba Bể đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn thực hiện các quy trình công tác cán bộ để xem xét, lựa chọn nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện tổ chức vào ngày 8/8/2013, Ban Thường vụ huyện ủy đã xin ý kiến của các đồng chí cán bộ chủ chốt  của huyện kết quả đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, được 92/93 phiếu đạt 98,92% phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư huyện ủy Ba Bể nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tại hội nghị BCH đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy đã xin ý kiến các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện, kết quả đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Ba Bể  được 32/32 phiếu đạt 100% phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư huyện ủy Ba Bể , nhiệm kỳ 2010- 2015.

 

Đồng chí Đinh Thị Sơn  – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

       Tại phiên họp bầu kiện toàn chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2010 – 2015, các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể trúng cử chức vụ Bí thư  huyện ủy huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là 28/28 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

       Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa  – Bí thư huyện ủy đã hứa trước Ban thường vụ Tỉnh ủy, BCH đảng bộ huyện  Ba Bể sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn  cùng tập thể Đảng bộ huyện Ba Bể  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc  trong toàn huyện  thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, làm cho huyện Ba Bể ngày càng phát triển. /.

Bài trướcHuyện Ba Bể tổ chức lễ giao quân đợt II năm 2013
Bài tiếp theoĐại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Trĩ, nhiệm kỳ 2013-2018