Ba Bể: 9 tháng đầu năm khám và chữa bệnh cho hơn 59.000 lượt người

Theo báo cáo của ngành chuyên môn, trong 9 tháng đầu năm 2016 Trung tâm y tế huyện Ba Bể và các trạm y tế cơ sở đã khám và chữa bệnh cho 59.574 lượt người. Trong đó số bệnh nhân vào viện điều trị là 4.164 lượt, bệnh nhân điều trị khỏi bệnh ra viện là 3.744 lượt người

 

 

Bên cạnh việc triển khai và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, ngành y tế huyện cũng luôn chủ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, theo dõi, giám sát các nguy cơ gây dịch trên địa bàn; đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình, phòng chống lao, phòng chống HIV/AIDS và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm … Ngoài ra Trung tâm y tế huyện cũng đã chỉ đạo các trạm y tế cơ sở triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, vệ sinh môi trường và giám sát các hoạt động, chương trình y tế trên địa bàn.. Vì vậy trong 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân./.