Ba Bể: 36/49 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 về phát triển kinh tế xã hội đề ra 49 chỉ tiêu. Qua 5 năm thực hiện, trong tổng số 49 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể đã phấn đấu được 36 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết đại hội đề ra./.

 

Ảnh: Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều tăng


Trong đó có một số chỉ tiêu đạt khá như: thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 19 tỷ đồng bằng 137,2% chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn đạt 30.326/28.000 tấn bằng 108% chỉ tiêu nghị quyết; Đầu tư nâng cấp, sưả chữa làm mới đường giao thông đạt trên 280%; xây dựng công trình thủy lợi đạt trên 250%; đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn đạt 129%; số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết; có 166.469/35.000 lượt khách đến thăm quan du lịch hồ Ba Bể bằng 475% chỉ tiêu nghị quyết; kết nạp đảng viên mới đạt trên 112 % chỉ tiêu nghị quyết…Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch thì huyện Ba Bể vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như: số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; số trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ làng, thôn, bản tiểu khu văn hóa, số xã đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi …

Có thể nói, trong tổng số 49 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XX đề ra thì toàn huyện đã có 36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 4 chỉ tiêu xấp xỉ đạt, còn 9 chỉ tiêu không đạt. Đây là những kết quả quan trọng, đồng thời cũng là cơ sở để Đảng bộ huyện xây dựng và đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát thực, đạt kết quả cao hơn./.