Ba Bể: 126 phương tiện thủy nội địa đã được đăng kiểm

Sau nhiều lần đề nghị gia hạn, đến nay các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên hồ Ba Bể đã hoàn thành việc đăng kiểm theo quy định.

 

Ảnh: Các xuồng máy trên Hồ Ba Bể đã được đăng kiểm theo quy định


Việc đăng kiểm đối với những thuyền máy hoạt động trên hồ Ba Bể đáng ra phải được thực hiện trước ngày 01/7/2015. Tuy nhiên, do những vướng mắc chưa giải quyết trong việc gia cố kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải đã gia hạn đến ngày 31/12/2015 để các chủ phương tiện hoàn thiện kỹ thuật để đăng kiểm. Cho đến thời điểm này, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn đã tiến hành đăng kiểm cho 126 phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.