Ba Bể: 12 đơn vị hoàn thành công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015

Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể, tính đến thời điểm này, đã có 12/20 đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn hoàn thành công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015.

 

 

Nội dung huấn luyện gồm: học tập về giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Kết quả đã có 11 đơn vị hoàn thành công tác huấn luyện đạt loại khá, 1 đơn vị đạt yêu cầu. Cùng với công tác huấn luyện lực lượng dân quân còn đóng góp trên 600 ngày công lao động để sửa chữa các tuyến đường, nạo vét kênh mương, tham gia chữa cháy rừng…

Huyện Ba Bể phấn đấu đến hết tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2015./.