Ba Bể: 115 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử và chữ ký số

Thực hiện theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn, đến nay huyện Ba Bể đã có 115/116 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong xử lý và ký duyệt văn bản./.

 

Giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan nhà nước.

          Theo lộ trình thì đến hết năm 2017, 100% các  phòng, ban, đơn vị của huyện sẽ phải đưa vào sử dụng thành thạo chữ ký số chuyên dụng khi xử lý ký duyệt các văn bản. Đến thời điểm này đã có 115/116 phòng, ban, đơn vị của huyện được Cục chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ cấp và đưa vào sử dụng chữ ký số, chỉ còn  đơn vị Liên đoàn Lao động huyện là chưa thực hiện theo quyết định này. Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.