về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 150/QD-UBND về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

Tại đây: Quyết định hủy kết quả tuyển dụng Viên chức