Ba Bể chủ động ươm cây giống cho vụ trồng rừng năm 2020

Nhằm chuẩn bị tốt cho vụ trồng rừng năm 2020, nhiều hộ dân trong huyện đang tiến hành gieo ươm các loại giống cây như keo, lát, mỡ, thông để đảm bảo cung ứng đủ số lượng và chất lượng cây giống ra thị trường.

Ảnh: Vườn ươm giống cây chị Nông Thị Viện, TK 3 thị trấn Chợ Rã.

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện, Trên địa bàn huyện Ba Bể có 6 vườn ươm cây lâm nghiệp phục vụ cây giống trồng rừng năm 2020, tập trung tại các xã Hà Hiệu, Bành Trạch, Thượng Giáo, Địa Linh, Yến Dương và thị trấn Chợ Rã. Các vườn ươm trong dân trên địa bàn huyện đã gieo ươm được trên 121 vạn cây giống, chủ yếu là giống keo, lát, mỡ, thông. Với số giống đã được gieo, ươm sẽ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu giống trồng rừng của người dân. Huyện Ba Bể tiếp tục vận động người dân đăng ký diện tích trồng rừng và tiến hành thiết kế ngoài thực địa, đảm bảo công tác trồng rừng năm 2020 theo kế hoạch./.

Tác giả:  Hoàng Thanh Chúc